Reprint książki

Z okazji jubileuszu 75-lecia budowy kościoła w Skrzebowej chcemy poddać renowacji obraz Matki Boskiej Loretańskiej, który jest umieszczony w głównym ołtarzu. Obraz liczy około 400 lat i jest malowany na desce, która na skutek upływu czasu oraz działania insektów, ulega powolnemu zniszczeniu.
Zbieramy ofiary na renowację tego obrazu. Każdemu kto zechce wesprzeć tę inicjatywę w kwocie co najmniej 20 złotych, przekazujemy na pamiątkę reprint książeczki z 1936 roku o historii kościoła i obrazu, której autorem jest ks. Szwankowski. Istnieje również możliwość przesłania książeczki drogą pocztową. Zamówienia prosimy kierować na adres: memento.bms@wp.pl
konto: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy  Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Moszczanka 68, 63-440 Raszków, Bank Spółdzielczy w Raszkowie
44 8430 0009 2001 0005 1422 0101 (z dopiskiem: OBRAZ)