Remonty tu i tam

W maju rozpoczęły się poważne remonty obiektów znajdujących się w naszych miejscowościach: Domu Strażaka i kościoła. Ruszył wreszcie planowany od dawna remont Domu Strażaka. W ramach zadania zaplanowano prace związane z remontem i modernizacją pomieszczeń istniejących oraz wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych. W ramach prac związanych z branżą elektryczną przewidziano takie prace, jak wykonanie instalacji wyrównawczej, zasilanie i montaż rozdzielnic elektrycznych, zasilanie urządzeń wentylacji i podgrzewaczy wody oraz wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, awaryjnego i zewnętrznego. W ramach prac związanych z branżą wodno-kanalizacyjną zaplanowano wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, podłączenie kanalizacji do zbiorników ścieków, instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz instalacji wentylacji mechanicznej. Remont ma się zakończyć w sierpniu bieżącego roku. Koszt inwestycji wyniesie około 300 000 zł., z czego około 170 000 pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W przyszłości planowany jest II etap remontu - m.in. rozbudowa kuchni. Więcej na temat remontu zobaczyć można w reportażu Telewizji Kablowej Proart (od minuty 05:45). Wokół świetlicy został też wykonany nowy płot, zakupiony ze środków gminnych pozostających do dyspozycji sołectw Moszczanka i Skrzebowa.
W kościele położona zostanie nowa posadzka. Zanim to jednak nastąpi trzeba było usunąć ze świątyni ławki i wylać warstwę betonu. Na przełomie maja i czerwca położone zostaną płytki podłogowe.