Radny wybrany

Miejska Komisja Wyborcza w Raszkowie ogłosiła obwieszczenie o wyborze radnego w okręgu nr 6 (sołectwa Moszczanka i Skrzebowa). W okręgu tym zgłoszony został tylko jeden kandydat na radnego. W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej, w okręgu tym głosowania w wyborach do  Rady Gminy i Miasta Raszków nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się Karola Marszała - kandydata zarejestrowanego z listy KWW Jacka Bartczaka (zobacz obwieszczenie).
Podczas wyborów samorządowych w dniu 21 listopada w naszym okręgu wyborczym głosować będzie można na burmistrza Gminy i Miasta Raszków oraz kandydatów na radnych Rady Powiatu Ostrowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej w Moszczance zlokalizowana jest jak zawsze w Domu Strażaka, lokal czynny będzie w godzinach 8-22.