Publikacja "Nasze Loreto"

We wrześniu wydana została publikacja pt. "Nasze Loreto. Kaplice i dzwonnice loretańskie w Polsce", będąca podsumowaniem naszych dwuletnich działań w tym zakresie. Książeczka, której autorem jest Karol Marszał, opisuje 20 kaplic loretańskich i 41 dzwonnic loretańskich oraz historie ich powstania. Wzbogacona jest o zdjęcia każdego z obiektów, będące efektem konkursów fotograficznych ogłaszanych przez nasze Stowarzyszenie. Publikację otrzymają zarządcy wszystkich obiektów w niej opisanych, można będzie ją także otrzymać podczas premiery spektaklu poświęconego ks. Antoniemu Stróżyńskiemu, która odbędzie się w Moszczance w niedzielę 29 października.

Publikacja podsumowująca projekt "Nasze Loreto - ogólnopolski szlak kaplic loretańskich (kontynuacja) została wydana przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra".