Przedstawiciele Raszkowa w Dourges

W dniach od 7 - 8 października we francuskim Dourges - mieście partnerskim Raszkowa - odbywały się dwa ważne dla lokalnej społeczności wydarzenia. W uroczystościach tych na zaproszenie Mera Dourges uczestniczyli także przedstawiciele Gminy i Miasta Raszków: wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków Karol Marszał i zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Piotr Rokicki. W sobotę 7 października Pani Mer Jeanne – Marie Dubois otwierała zrewitalizowaną część miasta – dawną kolonię górniczą składającą się z domów jednorodzinnych wybudowanych dla pracujących górników i ich rodzin (w większości pochodzenia polskiego). Z kolei w niedzielę 8 października obchodzono jubileusz 90-lecia polskiego kościoła św. Stanisława w Dourges.