Przełamali się opłatkiem

Jak co roku w okresie świątecznym ks. prob. Rafał Kryś zorganizował spotkanie opłatkowe dla przedstawicieli grup działających przy parafii Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej. Tym razem w niedzielę 4 stycznia na probostwo przybyli przedstawiciele Rady Parafialnej, Rady Ekonomicznej, Zespołu Charytatywnego, Róż Żywego Różańca i Koła Historycznego MEMENTO - w sumie 20 osób. Wszyscy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia noworoczne. Omówione zostały także plany działań parafialnych w roku 2015.