Projekt dla seniorów

Nasze Stowarzyszenie otrzymało dotację ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu pt. "Dzień Seniora jest co miesiąc", skierowanego do starszych mieszkańców naszych dwu wsi. Projekt będzie trwał od czerwca do listopada 2007, uzyskał wsparcie w wysokości 8 400 zł.

W ramach programu "Realizacja zadań na rzecz seniorów. Przeciwdziałanie osamotnieniu osób starszych. Integracja społeczna" ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, planujemy zorganizowanie 6 comiesiecznych imprez kulturalnych, skierowanych do grupy 45 osób powyżej 60 roku życia, zamieszkujących nasze miejscowości. W ramach projekt seniorzy wyjadą do kina, teatru, na operetkę, do filharmonii, na pielgrzymkę do Lichenia oraz na wycieczkę po Wielkopolsce. Jesteśmy jedyną organizacją w południowej Wielkopolsce, która uzyskała dofinansowanie w ramach powyższego programu Wojewody.

Pierwszy etap projektu będzie miał miejsce w czwartek 28 czerwca - będzie to wyjazd do kina "Centrum" w Kaliszu na film pt. "Niczego nie żałuję" o życiu i twórczości Edith Piaf.

Głównymi celami naszych działań mają być:

1. Respektowanie praw osób starszych do godnego życia w społeczeństwie.

2. Zapewnienie komfortu psychicznego i poczucie bezpieczeństwa osobom starszym poprzez zabezpieczenie ich funkcjonowania w środowisku lokalnym.

3. Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych.

4. Włączenie osób starszych do życia w lokalnej społeczności.

5. Rozwój kulturalny osób w wieku starszym.

6. Aktywne spędzenie wolnego czasu.

7. Poznanie nieznanych na wsi form działalności kulturalnej.