Prezentowaliśmy się w Olandii

Projekt "Folklor jest naszą pasją" był jedną z tzw. "dobrych praktyk", prezentowanych podczas międzywojewódzkiej konferencji w Prusimiu k. Międzychodu. Dwudniowe wydarzenie pn. "Dziedzictwo dla przyszłości", zorganizowane przez Wielkopolskie oraz Lubuskie Urzędy Marszałkowskie, odbyło się w Skansenie Olenderskim "Olandia"  w dniach 10-11 maja 2012 roku. Podczas jednej z części spotkania prezentowane były projekty organizacji pozarządowych, wybrane przez organizatorów jako przykłady do naśladowania.

Celem konferencji było propagowanie ochrony i zachowania wiejskiego dziedzictwa kulturowego oraz możliwości jego wykorzystania w rozwoju społeczności lokalnych. W konferencji udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów oraz Lokalnych Grup Działania, które w regionach zajmują się tematyką dziedzictwa kulturowego. Jednym z elementów spotkania była wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk. Wśród pięciu wzorcowych projektów kulturowych współfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej znalazło się nasze przedsięwzięcie pn. "Folklor jest naszą pasją", na które składają się nauka gry na ludowych instrumentach muzycznych, warsztaty taneczne (mazur i wielkopolskie scenki rodzajowe) oraz zakup strojów ludowych dla grupy młodszej Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy". Oprócz prezentacji projektu, przedstawionej przez prezesa Karola Marszała, przed gośćmi konferencji wystąpiły dzieci, które uczą się grać na siesinkach: Marta Szymankiewicz i Marcelina Karolewska. Projekt został przyjęty przez zgromadzonych z wielkim zainteresowaniem.