Powitanie lata

W sobotnie popołudnie 30 maja na raszkowskim Rynku odbyło się "Powitanie lata". Podczas dorocznego, największego w naszej gminie festynu, na wielkiej scenie wystąpił także nasz Zespół Tańca Ludowego "Swojacy". Dzieci z grupy młodszej zatańczyły krakowiaka oraz klepanego, a młodzież z grupy starszej zaprezentowała krakowiaka i wiązankę tańców wielkopolskich. Występ tancerzy został nagrodzony gromkimi brawami.