Podsumowanie trzech projektów

W niedzielne popołudnie 21 grudnia w Domu Strażaka odbyło się podsumowanie trzech projektów realizowanych przez nasze Stowarzyszenie. Spotkanie zaszczycili swą obecnością zaproszeni goście: poseł Jarosław Urbaniak, burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak, proboszcz skrzebowskiej parafii ks. Rafał Kryś i przewodniczący Rady Nadzorczej Malfarb Sp. z o.o. Józef Szeląg.
Pierwszym podsumowywanym projektem były "Zajęcia taneczno-teatralne dla małych mieszkańców naszych wsi" zorganizowane w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych". Projekt skierowany był do dzieci młodszych, biorących udział w zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej oraz zajęciach tanecznych w Moszczance - jego efektem było wystawienie jasełek połączonych z tańcami ludowymi. Zajęcia przygotowane zostały pod kierownictwem pań: Ewy Wojtczak, Eweliny Marszał i Jolanty Marszał. Dzieci zaprezentowały też nowe stroje, które będą wykorzystywane w przyszłości podczas innych występów tanecznych.
Drugim realizowanym w ostatnich miesiącach projektem było rozwijanie działalności zespołu tanecznego, dla którego zakupionych zostało 16 kompletów wielkopolskich strojów ludowych oraz 10 par kozaczków męskich. Projekt pod nazwą "Zatańczmy razem... Na ludowo!" otrzymał wsparcie od Wojewody Wielkopolskiego. Podczas występu młodzież zaprezentowała się po raz pierwszy w pięknych wielkopolskich strojach - program przygotowany został przez Jolantę Marszał. Po tej części spotkania do dzieci i młodzieży przybył św. Mikołaj, który obdarował je świątecznymi upominkami.
Spotkanie zgromadziło około 50 seniorów z naszych miejscowości, bowiem było to także podsumowanie projektu "Wiejski wędrujący uniwersytet trzeciego wieku", w ramach którego starsi mieszkańcy odbyli cykl sześciu wyjazdów edukacyjnych, trwający od lipca do grudnia. Najaktywniejsi otrzymali z rąk posła Jarosława Urbaniaka certyfikaty potwierdzające udział w projekcie, realizowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Burmistrz Jacek Barczak obdarował też wszystkich obecnych gminnymi folderami.
Spotkanie było także okazją do przełamania się opłatkiem, złożenia sobie życzeń i spojrzenia jeszcze raz na mijający rok, w czym pomogła multimedialna prezentacja zdjęć. W jego organizacji pomogły panie z KGW Moszczanka-Skrzebowa oraz Komitet Rodzicielski zespołu tanecznego.  Spotkanie prowadził Karol Marszał.


Zapraszamy do galerii.