Podkoziołek wielkopolski

W ostatkowy wtorek 21 lutego Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" przedstawił spektakl "Podkoziołek wielkopolski". Świetlica w Moszczance wypełniła się publicznością, która mogła zobaczyć tradycyjne wielkopolskie tańce ludowe oraz premierowe wykonanie obrzędu "Podkoziołek". Zespołowi przygrywała działająca od września trzyosobowa kapela dudziarska. Koncert zainaugurował obchody 5-lecia Zespołu, składającego się obecnie z prawie 70 młodych tancerzy.
Tańce wielkopolskie odznaczają się rzadko spotykaną w innych regionach kraju dostojnością i powagą. Najbardziej typowymi tańcami są wiwaty, przodki i chodzone, mające swoje regionalne odmiany. To wszystko można było zauważyć obserwując wykonania trzech tańców: zielonogórskiego winobrania, wiązanki tańców z regionu Biskupizny (okolice Krobi) pt. "Domachowski gościniec" oraz wiązanki tańców szamotulskich "Jak sie mocie". Obie grupy wiekowe "Swojaków" wystąpiły w tradycyjnych odświętnych strojach regionalnych. Zakończeniem spektaklu był wykonany po raz pierwszy obrzęd "Podkoziołka", przygotowany podczas jesiennych warsztatów prowadzonych przez poznańskiego choreografa Sławomira Pawlińskiego. W trakcie obrzędu dziewczęta składały datki pod symbolizującą płodność figurą koziołka, prosząc następnie chłopców do tańca.
Spektakl prowadził, wyjaśniając dogłębnie szczegóły wielkopolskiej obrzędowości ludowej, prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa Karol Marszał. Wśród gości znaleźli się m.in. Andrzej Matyba - przewodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków, Andrzej Leraczyk - przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Katarzyna Pawłowska - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, ks. Rafał Kryś - proboszcz skrzebowski i Aneta Franc - Radna Powiatu Ostrowskiego.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu pod nazwą "Kultywujemy miejscowe tradycje i obrzędy", realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów.

Zdjęcia: Weronika Wojciechowska i Andrzej Jarmuszczak

Zapraszamy do galerii