Po rekolekcjach

W dniach 18-20 marca odbyły się w skrzebowskiej parafii rekolekcje wielkopostne. Prowadził je w tym roku ks. Arkadiusz Hajdasz, wywodzący się z parafii Koryta, a obecnie pełniący posługę kapelana u sióstr Antoninek w Mirkowie koło Wieruszowa. Nauki rekolekcyjne poświęcone były trzem tematom: wierze, modlitwie i miłości. Rekolekcjonista przywiózł ze sobą do Skrzebowej wierną replikę krzyża, jaki towarzyszył Papieżowi-Polakowi podczas Jego ostatniej Drogi Krzyżowej w 2005 roku, wraz z relikwią Krwi Błogosławionego Jana Pawła II. Krzyż można było każdego dnia rekolekcji ucałować i adorować.Ostatni dzień rekolekcji połączony był z sakramentem pokuty.