Pielgrzymka do Lichenia

W sobotę 17 września grupa 51 osób udała się z pielgrzymką do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Parafianie skrzebowskiej wspólnoty, wraz z ks. proboszczem - Rafałem Kryś, wyruszyli autokarem, by nawiedzić miejsce maryjnych objawień i żywego do dziś kultu Matki Bożej. Jadąc do Lichenia pielgrzymi zatrzymali się w lesie grąblińskim czyli miejscu objawień. W samym sanktuarium licheńskim głównym celem było uczestnictwo w południowej Mszy św. i odprawienie w godzinie śmierci Chrystusa Drogi Krzyżowej w licheńskiej Golgocie. Poza tym każdy z uczestników miał czas do własnej dyspozycji na modlitwę, skorzystanie z Sakramentu Pokuty, zwiedzanie czy też posiłek. Zainteresowani mogli skorzystać z opieki przewodnika po licheńskim sanktuarium, który skupił swą uwagę, obok obrazu Matki Bożej i Bazyliki, na postaciach związanych z objawieniami Maryjnymi: żołnierzu Tomaszu Kłossowskim  i pasterzu Mikołaju Sikatko. Ważnym punktem zwiedzania z przewodnikiem było nawiedzenie kaplicy Św. Krzyża, apartamentów papieskich i Muzeum ks. Jarzębowskiego. W drodze powrotnej uczestnicy pielgrzymki nawiedzili Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu.