Peregrynacja zakończona

W czwartek 18 października zakończyła się w skrzebowskiej parafii peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.  Nasze parafialne nawiedzenie rozpoczęło się w marcu od Bieganina a zakończyło w Skrzebowej. W sumie Matka Boska odwiedziła 194 rodziny. Porządek nawiedzenia każdego dnia był bardzo podobny: obraz przekazywany był o umówionej z sąsiadami godzinie, najczęściej była to godzina 19.00. Rodzina odbierająca przychodziła do sąsiadów, którzy przekazywali obraz sąsiadom.