Pójdźmy wszyscy do stajenki

Wraz ze świętami Bożego Narodzenia rozpoczął się okres kolędowania. W niedzielę 28 grudnia przy żłóbku w kościele w Skrzebowej spotkali się starsi i młodsi parafianie, by wspólnie zaśpiewać kilkanaście kolęd. Podtrzymujmy tę piękną polską tradycję, tym bardziej, że w polskim dorobku kulturalnym zachowało się ponad 500 kolęd i pastorałek.

Najstarsza zachowana polska kolęda, pochodząca z 1424 roku, zaczyna się od słów Zdrow bądź, krolu anjelski. Pierwotnie na początku XV wieku tłumaczono na język polski kolędy z łaciny i ze śpiewników braci czeskich. Wzrost popularności gatunku nastąpił na przełomie XVII i XVIII wieku, wtedy ustalił się sam termin kolęda w znaczeniu pieśni bożonarodzeniowej. Powstała wówczas jedna z najważniejszych polskich kolęd W żłobie leży, przypisywana Piotrowi Skardze – do melodii poloneza koronacyjnego króla Władysława IV. Inną bardzo popularną kolędę Bóg się rodzi, do melodii w rytmie poloneza, napisał Franciszek Karpiński.