Ostatnie kaplice na szlaku

Poznań i Bydgoszcz były celem ostatniego tegorocznego wyjazdu studyjnego w ramach projektu "Nasze Loreto - ogólnopolski szlak kaplic loretańskich (kontynuacja)". W wyjeździe, który odbył się w sobotę 30 września, udział wzięło ponad pięćdziesięciu mieszkańców naszych miejscowości a jego celem było poznanie ostatnich obiektów wchodzących w skład nowopowstałego szlaku.

W Poznaniu uczestnicy wyjazdu odwiedzili kościół Braci Mniejszych Franciszkanów, gdzie od 1668 roku istnieje kaplica loretańska. Znajduje się w niej kopia figury Matki Bożej z Loreto. W okresie zaboru pruskiego znajdująca się w prawej nawie świątyni kaplica była ulubionym miejscem modlitwy młodzieży z sąsiadującego z kościołem Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Ostatnią odwiedzaną miejscowością była Bydgoszcz, gdzie grupa zobaczyła miejsce, w którym do XIX wieku, na terenie klasztoru ojców Bernardynów, stała kaplica loretańska - jedna z najstarszych w Polsce. Z pomocą przewodnika uczestnicy wyjazdu zobaczyli także inne ciekawe miejsca w Bydgoszczy, m.in. Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego oraz zrewitalizowane bulwary nad Brdą.
Projekt "Nasze Loreto - ogólnopolski szlak kaplic loretańskich (kontynuacja)" realizowany był przez nasze Stowarzyszenie dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra". Więcej informacji na temat projektu na stronie www.loreto.osw.pl