Opłatek grup parafialnych

Jak co roku w okresie świątecznym ks. prob. Rafał Kryś zorganizował spotkanie opłatkowe dla przedstawicieli grup działających przy parafii Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej. Tym razem w niedzielę 30 grudnia na probostwo przybyli przedstawiciele Rady Parafialnej, Rady Ekonomicznej, Grupy Charytatywnej i Róż Żywego Różańca. Wszyscy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne. Omówione zostały także plany działań parafialnych w roku 2013.