Spotkanie opłatkowe KGW

Panie z naszego Koła Gospodyń Wiejskich spotkały się 14 grudnia w Moszczance, by złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem. Licznie przybyłe członkinie organizacji uświetniły spotkanie przygotowanymi własnoręcznie potrawami świątecznymi. Odświętny wystrój, ogień w kominku i śpiew kolęd wprowadziły wszystkich w klimat nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.