Opłatek u Ks. Proboszcza

W środę 16 grudnia ks. prob. Rafał Kryś zorganizował spotkanie opłatkowe dla przedstawicieli grup działających przy parafii. Na probostwo przybyli przedstawiciele Rady Parafialnej, Rady Ekonomicznej, Grupy Charytatywnej i Róż Żywego Różańca. Wszyscy przełamali się opłatkiem i złozyli sobie życzenia świąteczne.