Opłatek u Proboszcza

W czwartek 18 grudnia ks. prob. Rafał Kryś zorganizował spotkanie opłatkowe dla przedstawicieli grup działających przy parafii. Na probostwo przybyli przedstawiciele Rady Parafialnej, Rady Ekonomicznej, Grupy Charytatywnej i Róż Żywego Różańca. Po życzeniach i przełamaniu się opłatkiem podsumowano mijający rok - omówiono wszystkie inwestycje poczynione w parafii a także ich koszty. Przedstawione też zostały plany na rok 2009.