Ognisko i zebranie

W środę 2 września odbyło się ognisko dla "Swojaków" oraz zebranie ich rodziców. Ognisko było podziękowaniem organizatorów naszych dożynek wiejskich dla dzieci i młodzieży z Zespołu Tańca Ludowego, za ich ogromny wkład włożony w przygotowanie święta plonów. "Swojacy" tradycyjnie przygotowali cały dożynkowy program artystyczny, na który składał się korowód, przyśpiewki oraz tańce ludowe. Oprócz tego grupa starsza uplotła ogromny wieniec dożynkowy oraz około 130 małych wieńców, wręczanych podczas uroczystości gospodarzom. Także teksty okolicznościowych przyśpiewek ułożone zostały przez grupę dziewcząt z Zespołu. W podziękowaniu za te działania panie z KGW przygotowały ognisko, napoje i słodycze.
Wieczorem odbyło się też zebranie, w którym uczestniczyło 29 rodziców dzieci i młodzieży. Prezes Stowarzyszenia przedstawił podsumowanie działalności Zespołu w ostatnich miesiącach: omówione zostały kolonie w Nowej Bystrzycy oraz występy w Doruchowie, Ostrowie Wielkopolskim oraz podczas dożynek w Skrzebowej i Głogowej. Poruszono także tematy, które będą realizowane w najbliższej przyszłości: wyjazd do Dziekanowic i Poznania (poznanie wielkopolskiej kultury ludowej) oraz warsztaty poświęcone obrzędowi dożynkowemu, które odbędą się na przełomie września i października. Zaplanowany został także wstępnie wieczorek karnawałowy na rzecz działalności Zespołu.