Odpust i jubileusz

W niedzielę 22 lipca odbyły się w Skrzebowej uroczystości odpustowe św. Marii Magdaleny połączone z jubileuszem kościoła. Sumę odpustową celebrował ks. prałat Alfred Mąka z Ostrowa Wielkopolskiego. W swej homilii celebrans poruszył trzy tematy: życie i kult św. Marii Magdaleny, 75-lecie skrzebowskiego kościoła oraz odnowienie obrazu Matki Boskiej Skrzebowskiej. Podczas Mszy świętej licznie zgromadzeni wierni mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć odnowiony obraz Matki Bożej, który kilka dni wcześniej wrócił z pracowni konserwatorskiej. Jego renowacja możliwa była dzięki wsparciu Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków oraz wpłatom kilku darczyńców. Obraz zyskał nowy blask dzięki powrotowi do pierwotnych barw oraz pozłoceniu ramy, także zgodnie z pierwotnym wyglądem. Nad obrazem pojawiła się złota korona ufundowana przez wiernych oraz złotnika Mariana Brajera.
Po Mszy świętej można było nabyć książkę Anety Franc pt. "Potęga obrazu. Dzieje parafii skrzebowskiej". Publikacja, wydana przed kilku dniami, opisuje historię parafii, miejscowości ją tworzących, dawne kościoły, dzieje budowy obecnej jubileuszowej świątyni, historię kaplicy loretańskiej i cmentarzy, obraz Matki Boskiej Loretańskiej oraz wątki skrzebowskie w twórczości artystów.
Po południu podczas festynu parafialnego, można było nawiedzić kościół, by pomodlić się przed obrazem Matki Bożej oraz zobaczyć wystawę obrazów inspirowanych naszą miejscowością, które namalował i podarował parafii Stanisław Brajer - artysta malarz mieszkający w Poznaniu a urodzony w Skrzebowej. Kościół i wystawę odwiedziło 806 osób. W tym samym czasie na boisku sportowym trwał festyn parafialny połączony z II Swojskimi Spotkaniami z Folklorem.
Wydanie książki oraz organizacja festynu to elementy projektu "Patrząc w przeszłość budujemy przyszłość", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zdjęcia: Andrzej Jarmuszczak