Odpust parafialny Zwiastowania Pańskiego

W poniedziałek 9 kwietnia świętowaliśmy w Skrzebowej odpust parafialny Zwiastowania Pańskiego (opóźniony z powodu wczesnej Wielkanocy). Uroczystą sumę odpustową o godz. 18.30 odprawił ks. prałat Jan Wolniak - dyrektor Domu Księży Emerytów w Ostrowie Wielkopolskim. W odpuście uczestniczyła liczna rzesza parafian, przybyli też księża z parafii dekanatu raszkowskiego.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego zasadniczo przypada 25 marca. Święto przypomina o przybyciu do Maryi archanioła Gabriela, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga.