Odpust Zwiastowania Pańskiego

W niedzielę 27 marca świętowaliśmy odpust parafialny Zwiastowania Pańskiego. Uroczystą sumę odpustową o godz. 12 odprawił proboszcz parafii św. Wojciecha w Lewkowie ks. Bronisław Chorzępa. W odpuście uczestniczyła duża rzesza parafian, przybyli też księża z dekanatu raszkowskiego.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada 25 marca. Święto przypomina o przybyciu do Maryi archanioła Gabriela, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu bądź Wielkiej Nocy ma nam uzmysłowić, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.