Odnowiony zabytek

Już po raz drugi parafia pw. Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej otrzymała dotację z Powiatu Ostrowskiego na renowację zabytków. W tym roku była to kwota 3 400 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich późnogotyckiej drewnianej polichromowanej figury Chrystusa Zmartwychwstałego. W ramach wykonanych prac oczyszczona została powierzchnia zabytku, usunięte przemalowania, uzupełnione zostały ubytki, nałożono warstwę malarską, zabezpieczono powierzchnię werniksem końcowym oraz sporządzono dokumentację konserwatorską. Całość prac kosztowała 5 400 zł.