Obrączkowanie łabędzi

Członkowie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaobrączkowali 5 łabędzi niemych gniazdujących w Moszczance na gliniankach. W niedzielę 22 sierpnia 17 osób - członków i sympatyków Południowowielkopolskiej Grupy OTOP - uczyniło to w ramach wyprawy na obserwację przyrody stawów wiejskich w gminach Raszków i Nowe Skalmierzyce. Przyrodnicy odwiedzili kolejno: glinianki w Moszczance w gminie Raszków, a następnie Kotowiecko, Gałązki Wielkie i Droszew w gminie Nowe Skalmierzyce. Była to okazja do zapoznania się z przyrodą tych miejsc, swoistych ostoi przyrody w krajobrazie rolniczym, miejsc występowania ciekawych roślin, ważek, motyli, płazów i ptaków.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę PG OTOP.

Za informację dziękujemy Pawłowi T. Dolacie z Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.