Obchody Triduum Paschalnego

Zakończyliśmy obchody najważnieszych dni w roku liturgicznym Kościoła katolickiego, jakim jest Triduum Paschalne czyli celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
Obchody rozpoczęła w naszym kościele w Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej, przypominająca Ostatnią Wieczerzę. Msza ta jest pamiątką ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Na zakończenie mszy w uroczystej procesji Najświętszy Sakrament przeniesiono się do tzw. ciemnicy, która przypominała uwięzienie Chrystusa po zdradzie Judasza. Po mszy na znak dokonanego spustoszenia, zdrady i opuszczenia Jezusa obnażono też ołtarz.
W Wielki Piątek nie odprawia się mszy świętej - jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo kryża. Centrum tego dnia była liturgia na cześć Męki Pańskiej, składająca się z czterech elementów: liturgii słowa, adoracji Krzyża, Komunii świętej i procesji do Grobu Pańskiego. Zgodnie z wielowiekową tradycją na koniec liturgii ksiądz przeniósł nakryty przeźroczystym welonem Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego, gdzie do północy trwała adoracja w towarzystwie straży honorowej członków OSP.
W Wielką Sobotę Kościół milczy - jest to czas wielkiej ciszy, skupienia i całodziennego czuwania przy Grobie Pańskim. Wierni mogli tradycyjnie przynieść do kościoła potrawy wielkanocne, które poświęcone zostały przez ks. Proboszcza. Formalnie Wielka Sobota nie ma swojego nabożeństwa, a Liturgia Wigilii Paschalnej należy już do Niedzieli Zmartwychwstania (z uwagi na żydowski system dat, wg którego po zachodzie słońca w sobotę rozpoczyna się niedziela).
Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracją w roku. Rozpoczęła się ona w naszym kościele już po zmroku - o godz. 22. Przed kościołem kapłan poświęcił ogień, od którego odpalił paschał – symbol Chrystusa. Następnie zapalony paschał ksiądz wniósł do kościoła, zatrzymując się u progu, na środku i przed ołtarzem głównym śpiewając Światło Chrystusa. Liturgia słowa składała się z pięciu czytań - czterech ze Starego Testamentu i jednego z Nowego Testamentu. Po homilii ksiądz poświęcił wodę chrzcielną, zanurzając w niej trzy razy paschał. Ceremonię zakończyła uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem.