OSP podsumowała rok 2018

W piątek 1 lutego odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze OSP Moszczanka-Skrzebowa. W zebraniu uczestniczyło 30 członków jednostki a także prezes zarządu gminnego OSP Andrzej Frąszczak wraz z komendantem Marianem Janiakiem.
Zebranie otworzył prezes Marcin Molka, który w sprawozdaniu podsumował działalność za roku 2018. Następnie sprawozdania przedstawili skarbnik Maciej Smoliński oraz naczelnik Mateusz Maciak, który omówił zdarzenia, w jakich czynny udział brała jednostka (7 akcji ratowniczych). Po sprawozdaniach przewodniczący komisji rewizyjnej Zbigniew Kmiecik przedstawił pozytywną opinię komisji i wnioskował o udzielenie zarządowi absolutorium, co nastąpiło. Po zebraniu wszystkim druhom został zaprezentowany zeszłoroczny nabytek jednostki - samochód Ford Transit.