O polityce w Warszawie

Celem piątego wyjazdu w ramach Wiejskiej akademii trzeciego wieku "na kółkach" była Warszawa. W środę 7 lipca w stolicy Polski seniorzy zajmowali się politologią czyli nauką o polityce. W tym celu odwiedzili kilka instytucji mających duży wpływ na rozwój naszego kraju.
Zajęcia rozpoczęły się w Pałacu Namiestnikowskim, pełniącym od 1994 roku funkcję siedziby kolejnych Prezydentów RP. Seniorzy obejrzeli razem z przewodnikiem najważniejsze pomieszczenia Pałacu, poznali historie z nimi związane oraz funkcje, które obecnie pełnią. Swoją uwagę poświęcili także meblowi, który związany jest nierozerwalnie z historią młodej polskiej demokracji - Okrągłym Stołem.
Kolejnym etapem zajęć był Sejm RP. Tam uczestnicy zajęć wysłuchali najpierw wykładu na temat historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu, by następnie odwiedzić najbardziej znane miejsca związane z Sejmem - salę posiedzeń, salę kolumnową oraz makietę kompleksu budynków sejmowych. W galerii sali posiedzeń spotkali się z Jarosławem Urbaniakiem - posłem z Ostrowa Wielkopolskiego, któremu zadali kilka pytań. Wreszcie uczestniczyli we fragmencie posiedzenia Sejmu, które po raz ostatni poprowadził marszałek Bronisław Komorowski - prezydent-elekt.
Ostatnim miejscem, jakie odwiedzili seniorzy, było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia działalności Przedstawicielstwa, następnie pracownicy Punktu Informacyjnego Unii Europejskiej w Polsce przedstawili prezentację na temat historii zjednoczonej Europy oraz instytucji unijnych. Uczestnicy spotkania obejrzeli też klip, który powstał w ubiegłym roku z okazji 20. rocznicy zmian demokratycznych w naszej części Europy. Na koniec mieli także szansę samodzielnie sprawdzić swoją wiedzę, biorąc udział w quizie europejskim.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010.

Zapraszamy do galerii.