Nowy numer kwartalnika

W połowie lipca ukazał się drugi tegoroczny numer kwartalnika wiejsko-parafialnego "Bliżej siebie". Jest on poświęcony, jak zawsze, wydarzeniom na terenie naszych wsi i parafii, oraz działaniom, w których udział biorą mieszkańcy Bieganina, Moszczanki i Skrzebowej.

W tym numerze wiele tekstów związanych jest z obchodami jubileuszu 75-lecia budowy kościoła w Skrzebowej. Znajdziemy więc plan obchodów jubileuszowych, informację na temat renowacji cudownego obrazu, nowej korony nad obrazem a także questu czyli nieoznakowanej ścieżki krajoznawczej. Poza tym wiele aktualności wiejskich i parafialnych oraz z życia Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy". Wreszcie teksty na temat renowacji nagrobka Karola i Julianny Stencel oraz informacje o ziołach z zielnika obok kaplicy loretańskiej.

Zapraszamy do lektury - gazeta do nabycia w kościele w Skrzebowej oraz w sklepie w Moszczance-Raszkówku.