Nowy traktor dla strażaków

W niedzielę dnia 7 czerwca odbyło się przekazanie nowo zakupionego przez Gminę i Miasto Raszków ciągnika marki "RENAULT – ARES 270 RZ". Uroczystości te rozpoczęły się Mszą św. w intencji strażaków w kościele parafialnym w Skrzebowej. Po nabożeństwie wszyscy goście oraz członkowie jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi z terenu Gminy i Miasta Raszków przemaszerowali na plac przy świetlicy wiejskiej Moszczanka-Skrzebowa. Tam rozpoczęła się dalsza część uroczystości związana z poświęceniem i przekazaniem ciągnika dla OSP Moszczanka.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał dh Zbigniew Kmiecik – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczance, który jednocześnie przedstawił w skrócie historię działalności jednostki. Prezes powitał także przybyłych gości: Jacka Bartczaka – Burmistrza Gminy i Miasta Raszków, Katarzynę Spiżak – radną Rady Powiatu Ostrowskiego, st.bryg. Andrzeja Mortę – Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowie Wielkopolskim, dh Andrzeja Frąszczaka – Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Raszkowie, Księdza Proboszcza Rafała Krysia, Władysławę Smolińską i Tadeusza Marszała – sołtysów wsi Moszczanka i Skrzebowa delegacje OSP ze wszystkich jednostek OSP z terenu naszej gminy.

Następnie Ksiądz Proboszcz poświęcił strażacki wóz, a aktu przekazania ciągnika dokonał burmistrz Jacek Bartczak. Zgodnie z tradycją Burmistrz przekazał kluczyki wraz z dowodem rejestracyjnym, życząc jednocześnie jednostce, aby nowo zakupiony wóz spełniał ich oczekiwania w niesieniu pomocy i ratowaniu życia, zdrowia i mienia tym, którzy będą tej pomocy potrzebowali. Następnie chrzestni w osobach Katarzyny Spiżak i Włodzimierza Borkowskiego dokonali przecięcia wstęgi i tradycyjnego polania wozu szampanem.

W kolejnym punkcie uroczystości dh Władysław Pasek – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Raszkowie odczytał komunikaty dotyczące wyróżnień przyznanych najaktywniejszym druhom z OSP Moszczanka. Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali druhowie: Robert Błocisz, Szymon Hęćka, Mateusz Maciak, Michał Maciak, Marcin Molka, Maciej Smoliński i Przemysław Sójka. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczance uhonorował członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która uczestniczyła w miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych dla MDP symbolicznymi statuetkami. Wręczenia dokonali: Prezes OSP dh Zbigniew Kmiecik i Naczelnik OSP dh Stanisław Maciak.

Uroczystość zakończyła się defiladą pocztów sztandarowych i poddziałów przed frontem uczestników tego strażackiego święta.

Zapraszamy do galerii