Nowy numer kwartalnika

W sobotę 10 października ukazał się trzeci tegoroczny numer kwartalnika wiejsko-parafialnego "Bliżej siebie". Wewnątrz gazety znaleźć można wiele informacji dotyczących ostatnich wydarzeń na terenie Bieganina, Moszczanki bądź Skrzebowej, lub też takich, w których uczestniczyli mieszczańcy naszych miejscowości. Jak w każdym numerze znaleźć można też informacje parafialne, z życia Szkoły Podstawowej w Bieganinie oraz tekst o tematyce prozdrowotnej. Opisana jest też aktywna działalność Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy". Zapraszamy do lektury - gazetę można nabyć w kościele w Skrzebowej bądź w sklepie w Moszczance - Raszkówku.