Nowi-starzy sołtysi

We wtorek 26 marca w Skrzebowej i Moszczance odbyły się wybory rad sołeckich i sołtysów. Prowadził je burmistrz Jacek Bartczak w obecności przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Raszków Andrzeja Matyby.

W pierwszym zebraniu uczestniczyło 17 mieszkańców Skrzebowej. Kończąc czteroletnią kadencję sołtys Tadeusz Marszał przedstawił sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w latach 2015-2019, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego roku. W wyborach sołtysa zgłoszono tylko kandydaturę Tadeusza Marszała, który uzyskał poparcie wszystkich głosujących, zostając wybranym na następną kadencję. W skład rady sołeckiej weszli: Rafał Chudy, Irena Jarmuszczak, Roman Niezgódka, Andrzej Piekiełek, Rafał Wojciechowski i Grzegorz Wyrwas.

W zebraniu mieszkańców Moszczanki uczestniczyło 31 mieszkańców wsi oraz radny Rady Gminy Karol Marszał. Sołtys Władysława Smolińska przedstawiła zgromadzonym sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej, dziękując jednocześnie wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

W wyborach na sołtysa zgłoszono kandydaturę Władysławy Smolińskiej, która została wybrana na kolejną kadencję. W skład Rady Sołeckiej weszli: Dariusz Dera, Zbigniew Kmiecik, Donata Krampilc, Damian Kruszyk, Renata Rabencka, Łukasz Stefański i Bogdan Szymaniak.

Gratulujemy i życzymy owocnej działalności!