"Nowe lotko" w Raszkowie

W niedzielę 1 kwietnia grupa młodsza "Swojaków" zaprezentowała w Domu Kultury w Raszkowie obrzęd "Nowe lotko". Występ odbył się przy okazji przedstawienia "Złota gęś" wykonanego przez Teatr Dziecięcy "Igraszka", działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie.

"Nowe lotko" to gałązka świerkowa ustrojona barwnymi wstążkami i wyobrażeniem słońca. W przenośni jest ono zwiastunem nadejścia ciepła i wiosny wraz z jej pięknymi barwami. "Chodzenie" z "Nowym lotkiem" to dawny wielkopolski obyczaj ludowy, obchodzony na 2 bądź 3 tygodnie przed Wielkanocą. W niedzielne przedpołudnie dzieci chodziły po okolicznych domach z przybraną gałązką, śpiewając w języku gwarowym przyśpiewkę: „Nowelotko w sieni, pani gospodyni, eli chcecie oglendować, to musicie podarować, zielony gaj, koszyczek jaj”. Obrzęd kończył się obdarowaniem gromadki słodyczami i jajkami.

Obrzęd został przygotowany w ramach projektu pod nazwą "Kultywujemy miejscowe tradycje i obrzędy", realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów.