Nasi tancerze w Raszkowie

Nasz zespół tańca ludowego zaprezentował swoje umiejętności podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Raszkowie. Impreza odbyła się w niedzielę 1 czerwca przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera, która była organizatorem festynu. Jedną z wielu atrakcji był właśnie występ naszego zespołu tanecznego. Barwne stroje ludowe przyciągnęły uwagę wielu uczestników festynu, którzy gromkimi brawami nagrodzili wszystkie cztery tańce: poloneza i krakowiaka w wykonaniu grupy starszej oraz polkę i taniec irlandzki wykonany przez grupę młodszą.