Nagraoda burmistrza

W niedzielę13 maja Burmistrz Gminy i Miasta Raszków wręczył nagrody za osiągnięcia i zasługi dla Gminy i Miasta Raszków w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz w dziedzinie kultury za 2011. Doroczna uroczystość odbyła się podczas uroczystej sesji Rady Gminy i Miasta Raszków zorganizowanej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

Nagrodę w dziedzinie kultury fizycznej i sportu otrzymał pan Jan Wawrzyniak - działacz Raszkowskiego Towarzystwa Wędkarskiego, którego spotkać można także podczas zawodów wędkarskich organizowanych w Moszczance. Natomiast nagrodę za osiągnięcia i zasługi dla Gminy Raszków oraz jej mieszkańców w dziedzinie kultury otrzymała członkini naszego Stowarzyszenia - pani Urszula Mróz. Nagrodzona urodziała się w Skrzebowej a pierwsze lata pracy w zawodzie nauczyciela związała z nieistniejącą już Szkołą Podstawową w Moszczance. Następnie przez 30 lat pracowała w Szkole Podstawowej w Raszkowie jako nauczycielka plastyki. Od ponad 10 lat prowadzi teatr dziecięcy "Igraszka" w Raszkowie. Jej hobby to rękodzielnictwo: japońskie origami, szaradziarstwo i haft Richelieu. Sztuka i plastyka splatała się w jej życiu z praca zawodową, talentem i pasją. Ostatnie lata pracy zawodowej spędziła w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie. Z końcem ubiegłego roku przeszła na emeryturę, ale nadal jest aktywna społecznie. Ostatnio mocno zaangażowana w działalność na rzecz szerzenia kultury i tradycji jej rodzinnej wsi Skrzebowa. Zasiada w zarządzie Koła Historycznego Parafii Skrzebowa MEMENTO, pełniąc funkcję kronikarza oraz inicjatorki wielu przedsięwzięć.

W imieniu naszego Stowarzyszenia gratulacje dla nagrodzonych złożyli prezes Karol Marszał i przewodnicząca Koła Historycznego MEMENTO Aneta Franc.