Nagroda za działania prokulturowe

Projekt naszego Stowarzyszenia pn. "Nasze Loreto - ogólnopolski szlak kaplic loretańskich" został wyróżniony przez Województwo Wielkopolskie w ramach konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Nagrodę z rąk wicemarszałek Marzeny Wodzińskiej odebrała w Poznaniu 23 listopada wiceprezes Stowarzyszenia Irena Jarmuszczak. Działania projektowe obejmowały ogólnopolski konkurs fotograficzny poświęcony dzwonnicom loretańskim, koncert przy ruinach kaplicy loretańskiej w Skrzebowej, stworzenie questu rowerowego i organizację rajdu pieszo-rowerowego poświęconego zabytkom na terenie Skrzebowej i Moszczanki, organizację wizyt studyjnych poświęconych kaplicom i dzwonnicom loretańskim i wreszcie wydanie publikacji podsumowującej cały projekt. Wyróżnienie związane jest z nagrodą finansową w wysokości 7 000 zł., która przeznaczona zostanie na renowację zabytkowych ruin domku loretańskiego w Skrzebowej.