Nabożeństwa majowe

W całej Polsce w kościołach, przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych w maju odprawiane są nabożeństwa ku czci Maryi. Jest to wyraz wielkiej wiary Polaków, którzy dzięki Niej właśnie przetrwali burze dziejowe, nawiedzające często naszą Ojczyznę. W naszej parafii nabożeństwa odbywają się codziennie w kościele parafialnym w łączności z Mszą św. o godz. 18.30 a także przy krzyżu na "pustkowiu" o godz. 19.
Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Litania ta powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Loretto, gdzie była niezwykle popularna. Ponieważ często modlący się dodawali do niej własne wezwania, w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian. Nowe wezwania posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju Mariologii. W Polsce jest o jedno wezwanie więcej. W okresie międzywojennym, po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, za zgodą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie "Królowo Polski".