Nabór do "Swojaków"

Zespół Tańca Ludowego „Swojacy” ogłasza nabór dzieci do grupy młodszej. Dziewczynki i chłopców w wieku 6-10 lat zapraszamy na próby zespołu (na początku najlepiej z rodzicami) w środy i piątki w godz. 16.30-18.00 w świetlicy w Moszczance.
W ramach zajęć proponujemy naukę najpiękniejszych polskich tańców i piosenek ludowych a także zajęcia z rytmiki, ciekawy program dydaktyczno – wychowawczy, koncerty, obozy, wycieczki i zwiedzanie świata.
Przyjdź – warto – zapraszamy!