Na początek archeologia

Archeologia była tematem przewodnim pierwszego wyjazdu w ramach kolejnego cyklu wycieczek edukacyjnych dla seniorów pn. "Wiejski objazdowy uniwersytet trzeciego wieku". Zajęcia poświęcone odkryciom archeologicznym na terenie Wielkopolski odbyły się w czwartek 21 sierpnia i wzięły w nich udział 53 osoby powyżej 50. roku życia z Moszczanki i Skrzebowej oraz innych miejscowości gminy Raszków. Na początku studenci poznali wykopaliska Grodu Piastowskiego w Gieczu, który jako jeden z głównych ośrodków władzy państwowej w X wieku odgrywał przez długi czas ważną rolę polityczną, militarną, administracyjną, gospodarczą i religijną w Polsce. Następnie udali się do Muzeum Regionalnego w Jarocinie, gdzie w oparciu o obiekty archeologiczne z regionu poznali osadnictwo, zajęcia i kulturę materialną społeczeństw zamieszkujących ziemię jarocińską od epoki kamienia po przełom X i XI wieku. Wreszcie w Rezerwacie Archeologicznym "Zawodzie" w Kaliszu poznali częściowo zrekonstruowany gród, o którym wzmianki znalazły się już w 1106 w kronice Galla Anonima.

W ramach projektu "Wiejski objazdowy uniwersytet trzeciego wieku" odbędą się jeszcze wyjazdy edukacyjne poświęcone historii XX wieku, historii przemysłu spożywczego, etnografii oraz literaturze - wszystkie wycieczki umiejscowione będą na terenie Wielkopolski. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 - wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów.

Zapraszamy do galerii