Msza polowa

Jak co roku w święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski jedna Msza św. odprawiona została przy ruinach. W piękne majowe popołudnie 3 maja o godz. 15 grupa parafian zebrała się przy ruinach XVI-wiecznej kaplicy nad Ołobokiem. W trakcie kazania ks. prob. Rafał Kryś mówił o kulcie Matki Bożej a także o patriotyzmie w naszym życiu.
Tytuł NMP Królowej Polski ma dla polskich katolików szczególne znaczenie. Mówi on o obecności NMP w historii polskiego narodu. 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób oficjalny ślubował: Ciebie za patronkę moją i za królowę państw moich dzisiaj obieram.  Według katolików, uznać Maryję za Królową oznacza przede wszystkim żyć na jej wzór. Jest w tym wezwania do kształtowania autentycznej miłości do ojczyzny, która przejawia się w prawym sumieniu, rzetelnym wypełnianiu obowiązków swego stanu, w miłości Boga i bliźniego.