Loretańskim szlakiem

Osoby w wieku powyżej 50 lat zapraszamy do udziału w wyjazdach w ramach projektu pn. „Nasze Loreto – ogólnopolski szlak kaplic loretańskich”. Są one kontynuacją ubiegłorocznych odwiedzin polskich kaplic loretańskich, w tym roku dodatkowo zobaczymy też kilka dzwonnic loretańskich. Zaplanowane zostały następujące wyjazdy dla 50 starszych osób z Moszczanki, Skrzebowej i Bieganina:

1)   Kaplice loretańskie: byłe Opactwo Cysterskie w Lubiążu, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie i Nowa Ruda (sobota 22 lipca, wyjazd o godz. 6.00);

2)  Dzwonnice loretańskie na terenie Beskidu Śląskiego: Czernichów, Sienna, Szare, Żabnica, Sól i Sidzina oraz dodatkowo forty w Węgierskiej Górce, słone źródła w Soli i Żywiec; kaplice loretańskie w Krakowie, Wojniczu i Olkuszu oraz dodatkowo zwiedzanie Krakowa - sanktuaria: Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele mariackim, Matki Bożej Smętnej Dobrodziejki w kościele o.o. Franciszkanów, Matki Bożej Różańcowej w kościele o.o. Dominikanów, Matki Bożej od Wykupu Niewolników w kościele Sióstr Prezentek a także Kopiec Kościuszki wraz z wystawami okolicznościowymi oraz zwiedzanie Tarnowa – katedra, mauzoleum gen. Bema, pomnik pierwszego transportu Żydów do Auschwitz, stare mury, renesansowy rynek, kościółek w Zawadzie (czwartek - sobota 10-12 sierpnia);

3) Kaplica loretańska w Poznaniu oraz Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy i „Brama Poznania” - centrum interpretacji dziedzictwa Ostrowa Tumskiego (sobota 30 września).

Wyjazdy będą całodniowe, z biletami wstępu, przewodnikami, całodziennym wyżywieniem oraz dwoma noclegami w Krakowie. Każdy uczestnik za udział we wszystkich wyjazdach dopłacić musi jednorazowo 250 zł. Całkowity koszt wyjazdów dla jednej osoby to około 550 zł (wpłata od uczestnika plus dofinansowanie z Muzeum Historii Polski). 

Zapisy wraz z wpłatą przyjmuje p. Arleta Maciak, Skrzebowa 17, tel. 695 867 357. Liczy się kolejność zgłoszeń. Podczas zgłoszenia prosimy podać adres, nr PESEL i numer telefonu. Zgłoszenie obejmuje udział we wszystkich wyjazdach.

Projekt "Nasze Loreto - ogólnopolski szlak kaplic loretańskich" realizowany jest przez nasze Stowarzyszenie dzięki dofinansowaniu Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra".