Konserwacja ruin kaplicy

W kwietniu rozpoczął się proces konserwacji ruin kaplicy loretańskiej w Skrzebowej. Prace prowadzi firma Jana Macieja Piękniewskiego - konserwatora zabytków z Torunia.

Jak wiemy obiekt pochodzący z XVII wieku zachowany jest w złym stanie. Od kilkuset lat jest ruiną pozbawioną zadaszenia. Ściana wschodnia i północna zachowane są do wysokości około 7 metrów, pozostałe części tylko w przyziemiu. Na powierzchni ścian zewnętrznych jak i we wnętrzu zachowane są szczątkowo pierwotne tynki z dekoracją na narożach oraz wokół otworów okiennych. Największym zagrożeniem dla stanu zachowania jest naturalna erozja spowodowana czynnikami atmosferycznymi, szczególnie zamarzanie wód opadowych w okresie zimowym, co powoduje stopniowe niszczenie korony murów.

Poprzez specjalistyczne prace rewaloryzacyjne zabezpieczone zostaną przed dalszą degradacją zachowane historyczne detale. Ze względu na ograniczone środki wykonane zostaną tylko najpilniejsze prace na najbardziej wartościowych fragmentach tynków. Zakres prac ograniczony został do około 60 m2. Obejmie on zachowane fragmenty dekoracji architektonicznej na elewacjach wschodniej i północnej a także w dawnym wnętrzu obiektu, gdzie zachowane są fragmentarycznie pilastry z głowicami.

Koszt konserwacji wynosi ok. 20 000 zł. z czego jak na razie udało się pozyskać 8 000 zł. od sponsorów i z dobrowolnych składek.

Zdjęcia: Maciej Piękniewski