Kolonie w Gołdapi

Przełom lipca i sierpnia był czasem wyjazdu Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy" na kolonie taneczno-socjoterapeutyczne. W dniach 28 lipca - 5 sierpnia członkowie Zespołu (52 osoby) wypoczywali oraz ćwiczyli taniec w Gołdapi na Mazurach.
Kolonie były czasem przygotowania "Swojaków" do dożynek wiejskich w sierpniu oraz wyjazdu na festiwal do Francji w październiku. W związku z tym duża część czasu poświęcona została szkoleniu warsztatu tanecznego, czym zajęła się instruktorka Jolanta Marszał. Jednocześnie odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne, które prowadził Artur Zdanio. Opiekunami podczas kolonii byli także Karol Marszał, Anna Szymankiewicz i Ewa Wojtczak. Koloniści zwiedzili zabytki Gołdapi: konkatedrę i wieżę ciśnień oraz jej okolice: Piramidę w Rapie, Mosty w Stańczykach i punkt widokowy w Smolnikach. Nie zabrakło oczywiście kąpieli w Jeziorze Gołdapskim, dzieci i młodzież zdobyli też jedno z najwyższych wzniesień na Mazurach Garbatych - Piękną Górę. Odwiedzili też placówkę Straży Granicznej oraz polsko-rosyjskie przejście graniczne w Gołdapi. Wreszcie zwiedzali najciekawsze miejsca Suwalszczyzny: Augustów (wraz z rejsem po okolicznych jeziorach i Kanale Augustowskim), sanktuarium w Studzienicznej, bazylikę w Sejnach oraz zespół poklasztorny na półwyspie Wigry. Korzystając z niedalekiej odległości do Litwy udali się na wycieczkę do Wilna. "Swojacy" wystąpili także w Domu Kultury w Gołdapi, gdzie zaprezentowali program, na który złożyły się tańce wielkopolskie, lubelskie, śląskie, krakowiak i polonez.
Wyjazd został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego  (Kuratorium Oświaty w Poznaniu) oraz Gminy i Miasta Raszków. Za pomoc w uzyskaniu środków finansowych dziękujemy Rafałowi Żelanowskiemu - radnemu sejmiku województwa wielkopolskiego.Zapraszamy do galerii