Kolejny etpa remontu

W środę 25 kwietnia burmistrz Gminy i Miasta Raszków podpisał umowę z wykonawcą kolejnego etapu remontu naszej sali wiejskiej. Wykonawcą będzie Firma Ogólnobudowlana TOMBUD z Sieroszewic, która wygrała przetarg, pokonując sześć innych firm. Wartość przewidzianych prac wyniesie ok. 165 983,63 zł.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie świetlicy w Moszczance. Inwestycja jest zadaniem etapowym. W pierwszym etapie w roku ubiegłym zrealizowano przebudowę pomieszczeń: dużej sali ze sceną i dwóch małych sal oraz kotłowni. W drugim etapie zaplanowano rozbudowę zaplecza kuchennego (stan surowy zamknięty) oraz dobudowę toalet (wykonane do stanu użytkowania).Przewodziane są ściany murowane z pustaków gazobetonowych oraz stropodach o konstrukcji drewnianej. Długość budynku - 7,21 m., szerokość budynku -10,51m. Prace budowlane mają się zakończyć w lipcu.