Enter Title

W piątek 7 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie rodziców "Swojaków". Podczas spotkania omówione zostały ostatnie wydarzenia z życia Zespołu, takie jak przygotowanie nowych układów tanecznych (mazura oraz gier i zabaw wielkopolskich) i zaprezentowanie ich 4 i 11 listopada. Oprócz tego rodzice dowiedzieli się o nagrodzie, jaką Stowarzyszenie otrzymało za popularyzację folkloru w ramach konkursu "Działania prokulturowe i prośrodowiskowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich".
Zaplanowane zostały także działania na najbliższe miesiące, szczególnie koncerty kolędowe. Dużo czasu poświęcono na omówienie kwestii warsztatów podczas ferii zimowych, które odbędą się w dn. 19-25 stycznia w miejscowości Rozdziele w Beskidzie Wyspowym.