Kolędy przy żłóbku

W niedzielę 28 grudnia nasza parafialna schola dziewczęca kolędowała podczas i po drugiej Mszy św. Grupa dziewcząt wykonała kilka kolęd oraz utworów bożonarodzeniowych, które przygotowane zostały pod kierunkiem ks. prob. Rafała Krysia. Dziewczęta po raz pierwszy śpiewały z akompaniamentem - na keybordzie grała Joanna Jarmuszczak. Po Mszy św. kolędowanie było kontynuowane - włączyło się do niego wielu parafian.
Kolęda (od łacińskiej nazwy pierwszego dnia każdego miesiąca calendae) to pieśń bożonarodzeniowa, utrzymana w konwencji ściśle religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji ludowej, potem komponowana również przez wielu wybitnych kompozytorów. Odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego nazywana jest pastorałką, która w odróżnieniu od kolędy nie jest wykorzystywana w nabożeństwach religijnych ze względu na swój świecki charakter. W liturgii kościoła katolickiego kolędy wykonuje się od Pasterki do święta Chrztu Pańskiego (niedziela po 6 stycznia). W polskiej tradycji dopuszcza się śpiewanie ich do Święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego).
Od kolęd należy odróżnić piosenki o tematyce związanej nie z narodzeniem Jezusa, lecz ze świętami Bożego Narodzenia, jak np. polską piosenkę "Jest taki dzień", czy angielskie White Christmas.