Kolędowanie przy żłóbku

W niedzielę 2 stycznia po drugiej Mszy św. w skrzebowskim kościele odbyło się kolędowanie. Grupa dzieci i młodzieży wraz z rodzicami i dziadkami pod przewodnictwem księdza proboszcza zaśpiewała przy żłóbku kilka kolęd. W ten sposób podtrzymywana jest doroczna tradycja kultywowania śpiewu pieśni związanych z Bożym Narodzeniem.
Kolęda (od łacińskiej nazwy pierwszego dnia każdego miesiąca calendae) to pieśń bożonarodzeniowa, utrzymana w konwencji ściśle religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji ludowej, potem komponowana również przez wielu wybitnych kompozytorów. Odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego nazywana jest pastorałką, która w odróżnieniu od kolędy nie jest wykorzystywana w nabożeństwach religijnych ze względu na swój świecki charakter. W liturgii kościoła katolickiego kolędy wykonuje się od Pasterki do święta Chrztu Pańskiego (niedziela po 6 stycznia). W polskiej tradycji dopuszcza się śpiewanie ich do Święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego).