Kapela i warsztaty

We wrześniu nasze Stowarzyszenie rozpoczęło realizację zadania pn. "Kultywujemy miejscowe tradycje i obrzędy". Chcemy w ten sposób wzbogacić umiejętności członków Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy" o dwa nowe obrzędy ludowe z regionu Wielkopolski. W przypadku grupy młodszej będzie to chodzenie z "nowym lotkiem" - zwiastunem nadejścia ciepła i wiosny wraz z jej pięknymi barwami. Zadaniem grupy starszej będzie odtworzenie zwyczaju zapustnego zwanego "podkoziołkiem". Odtworzeniu obu obrzędów służą cztery weekendowe warsztaty, prowadzone w Moszczance we wrześniu i październiku przez Sławomira Pawlińskiego - folklorystę z Poznania.
Projekt obejmuje także założenie kapeli ludowej towarzyszącej Zespołowi, w skład której wchodzą trzej muzycy grający na dudach wielkopolskich, klarnecie i skrzypcach. Próby kapeli rozpoczęły się we wrześniu i trwać będą do końca realizacji projektu czyli do czerwca 2012 roku. Docelowo kapela ma współdziałać ze "Swojakami" także po zakończeniu zadania. Projekt pod nazwą "Kultywujemy miejscowe tradycje i obrzędy" jest realizowany ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.