Gazetka wiejsko-parafialna

Przed świętami ukazał się pierwszy numer kwartalnika wiejsko-parafialnego "Bliżej Siebie". Wydawcą gazetki jest nasze Stowarzyszenie wraz ze skrzebowską parafią. W skład komitetu redakcyjnego wchodzą: Maria Jarmuszczak, ks. Rafał Kryś, Ewelina Marszał, Karol Marszał i Jacek Szczotka. Pierwszy numer został wydrukowany w 150 egzemplarzach.
Na łamach gazetki mamy zamiar prezentować informacje z Bieganina, Moszczanki i Skrzebowej. Kwartalnik stanowi powrót do idei gazetki parafialnej "Posyłam Was", wydawanej przed kilku laty i prezentującej sprawy naszej parafii i religii. Wraz z nowym tytułem i zespołem redakcyjnym pragniemy poszerzyć obszar naszych obserwacji o sprawy typowo wiejskie, związane przede wszystkim z funkcjonowaniem organizacji społecznych. W piśmie stałe miejsce mieć będą także kącik zdrowotny i rubryka skierowana do dzieci. Mamy nadzieję, że do redakcji dołączą nowi współpracownicy, którzy przyniosą wraz z sobą nowe pomysły i tematy. Serdecznie zapraszmy!